lnwshop logo 

เคส Samsung Galaxy A5 2016 เคสซิลิโคน TPU ด้านในนิ่ม ด้านนอกเงาๆ หุ้มขอบอีกชั้น แนวๆ ลายการ์ตูนน่ารักๆ ลายกราฟฟิค เคสมือถือราคาถูกขายปลีก (ไม่รวมสายห้อย)

เคส Samsung Galaxy A5 2016 เคสซิลิโคน TPU ด้านในนิ่ม ด้านนอกเงาๆ หุ้มขอบอีกชั้น แนวๆ ลายการ์ตูนน่ารักๆ ลายกราฟฟิค เคสมือถือราคาถูกขายปลีก (ไม่รวมสายห้อย)
เคส Samsung Galaxy A5 2016 เคสซิลิโคน TPU ด้านในนิ่ม ด้านนอกเงาๆ หุ้มขอบอีกชั้น แนวๆ ลายการ์ตูนน่ารักๆ ลายกราฟฟิค เคสมือถือราคาถูกขายปลีก (ไม่รวมสายห้อย) thumbnail 1เคส Samsung Galaxy A5 2016 เคสซิลิโคน TPU ด้านในนิ่ม ด้านนอกเงาๆ หุ้มขอบอีกชั้น แนวๆ ลายการ์ตูนน่ารักๆ ลายกราฟฟิค เคสมือถือราคาถูกขายปลีก (ไม่รวมสายห้อย) thumbnail 2เคส Samsung Galaxy A5 2016 เคสซิลิโคน TPU ด้านในนิ่ม ด้านนอกเงาๆ หุ้มขอบอีกชั้น แนวๆ ลายการ์ตูนน่ารักๆ ลายกราฟฟิค เคสมือถือราคาถูกขายปลีก (ไม่รวมสายห้อย) thumbnail 3เคส Samsung Galaxy A5 2016 เคสซิลิโคน TPU ด้านในนิ่ม ด้านนอกเงาๆ หุ้มขอบอีกชั้น แนวๆ ลายการ์ตูนน่ารักๆ ลายกราฟฟิค เคสมือถือราคาถูกขายปลีก (ไม่รวมสายห้อย) thumbnail 4เคส Samsung Galaxy A5 2016 เคสซิลิโคน TPU ด้านในนิ่ม ด้านนอกเงาๆ หุ้มขอบอีกชั้น แนวๆ ลายการ์ตูนน่ารักๆ ลายกราฟฟิค เคสมือถือราคาถูกขายปลีก (ไม่รวมสายห้อย) thumbnail 5เคส Samsung Galaxy A5 2016 เคสซิลิโคน TPU ด้านในนิ่ม ด้านนอกเงาๆ หุ้มขอบอีกชั้น แนวๆ ลายการ์ตูนน่ารักๆ ลายกราฟฟิค เคสมือถือราคาถูกขายปลีก (ไม่รวมสายห้อย) thumbnail 6เคส Samsung Galaxy A5 2016 เคสซิลิโคน TPU ด้านในนิ่ม ด้านนอกเงาๆ หุ้มขอบอีกชั้น แนวๆ ลายการ์ตูนน่ารักๆ ลายกราฟฟิค เคสมือถือราคาถูกขายปลีก (ไม่รวมสายห้อย) thumbnail 7เคส Samsung Galaxy A5 2016 เคสซิลิโคน TPU ด้านในนิ่ม ด้านนอกเงาๆ หุ้มขอบอีกชั้น แนวๆ ลายการ์ตูนน่ารักๆ ลายกราฟฟิค เคสมือถือราคาถูกขายปลีก (ไม่รวมสายห้อย) thumbnail 8เคส Samsung Galaxy A5 2016 เคสซิลิโคน TPU ด้านในนิ่ม ด้านนอกเงาๆ หุ้มขอบอีกชั้น แนวๆ ลายการ์ตูนน่ารักๆ ลายกราฟฟิค เคสมือถือราคาถูกขายปลีก (ไม่รวมสายห้อย) thumbnail 9เคส Samsung Galaxy A5 2016 เคสซิลิโคน TPU ด้านในนิ่ม ด้านนอกเงาๆ หุ้มขอบอีกชั้น แนวๆ ลายการ์ตูนน่ารักๆ ลายกราฟฟิค เคสมือถือราคาถูกขายปลีก (ไม่รวมสายห้อย) thumbnail 10เคส Samsung Galaxy A5 2016 เคสซิลิโคน TPU ด้านในนิ่ม ด้านนอกเงาๆ หุ้มขอบอีกชั้น แนวๆ ลายการ์ตูนน่ารักๆ ลายกราฟฟิค เคสมือถือราคาถูกขายปลีก (ไม่รวมสายห้อย) thumbnail 11เคส Samsung Galaxy A5 2016 เคสซิลิโคน TPU ด้านในนิ่ม ด้านนอกเงาๆ หุ้มขอบอีกชั้น แนวๆ ลายการ์ตูนน่ารักๆ ลายกราฟฟิค เคสมือถือราคาถูกขายปลีก (ไม่รวมสายห้อย) thumbnail 12เคส Samsung Galaxy A5 2016 เคสซิลิโคน TPU ด้านในนิ่ม ด้านนอกเงาๆ หุ้มขอบอีกชั้น แนวๆ ลายการ์ตูนน่ารักๆ ลายกราฟฟิค เคสมือถือราคาถูกขายปลีก (ไม่รวมสายห้อย) thumbnail 13เคส Samsung Galaxy A5 2016 เคสซิลิโคน TPU ด้านในนิ่ม ด้านนอกเงาๆ หุ้มขอบอีกชั้น แนวๆ ลายการ์ตูนน่ารักๆ ลายกราฟฟิค เคสมือถือราคาถูกขายปลีก (ไม่รวมสายห้อย) thumbnail 14เคส Samsung Galaxy A5 2016 เคสซิลิโคน TPU ด้านในนิ่ม ด้านนอกเงาๆ หุ้มขอบอีกชั้น แนวๆ ลายการ์ตูนน่ารักๆ ลายกราฟฟิค เคสมือถือราคาถูกขายปลีก (ไม่รวมสายห้อย) thumbnail 15เคส Samsung Galaxy A5 2016 เคสซิลิโคน TPU ด้านในนิ่ม ด้านนอกเงาๆ หุ้มขอบอีกชั้น แนวๆ ลายการ์ตูนน่ารักๆ ลายกราฟฟิค เคสมือถือราคาถูกขายปลีก (ไม่รวมสายห้อย) thumbnail 16เคส Samsung Galaxy A5 2016 เคสซิลิโคน TPU ด้านในนิ่ม ด้านนอกเงาๆ หุ้มขอบอีกชั้น แนวๆ ลายการ์ตูนน่ารักๆ ลายกราฟฟิค เคสมือถือราคาถูกขายปลีก (ไม่รวมสายห้อย) thumbnail 17เคส Samsung Galaxy A5 2016 เคสซิลิโคน TPU ด้านในนิ่ม ด้านนอกเงาๆ หุ้มขอบอีกชั้น แนวๆ ลายการ์ตูนน่ารักๆ ลายกราฟฟิค เคสมือถือราคาถูกขายปลีก (ไม่รวมสายห้อย) thumbnail 18เคส Samsung Galaxy A5 2016 เคสซิลิโคน TPU ด้านในนิ่ม ด้านนอกเงาๆ หุ้มขอบอีกชั้น แนวๆ ลายการ์ตูนน่ารักๆ ลายกราฟฟิค เคสมือถือราคาถูกขายปลีก (ไม่รวมสายห้อย) thumbnail 19เคส Samsung Galaxy A5 2016 เคสซิลิโคน TPU ด้านในนิ่ม ด้านนอกเงาๆ หุ้มขอบอีกชั้น แนวๆ ลายการ์ตูนน่ารักๆ ลายกราฟฟิค เคสมือถือราคาถูกขายปลีก (ไม่รวมสายห้อย) thumbnail 20เคส Samsung Galaxy A5 2016 เคสซิลิโคน TPU ด้านในนิ่ม ด้านนอกเงาๆ หุ้มขอบอีกชั้น แนวๆ ลายการ์ตูนน่ารักๆ ลายกราฟฟิค เคสมือถือราคาถูกขายปลีก (ไม่รวมสายห้อย) thumbnail 21เคส Samsung Galaxy A5 2016 เคสซิลิโคน TPU ด้านในนิ่ม ด้านนอกเงาๆ หุ้มขอบอีกชั้น แนวๆ ลายการ์ตูนน่ารักๆ ลายกราฟฟิค เคสมือถือราคาถูกขายปลีก (ไม่รวมสายห้อย) thumbnail 22เคส Samsung Galaxy A5 2016 เคสซิลิโคน TPU ด้านในนิ่ม ด้านนอกเงาๆ หุ้มขอบอีกชั้น แนวๆ ลายการ์ตูนน่ารักๆ ลายกราฟฟิค เคสมือถือราคาถูกขายปลีก (ไม่รวมสายห้อย) thumbnail 23เคส Samsung Galaxy A5 2016 เคสซิลิโคน TPU ด้านในนิ่ม ด้านนอกเงาๆ หุ้มขอบอีกชั้น แนวๆ ลายการ์ตูนน่ารักๆ ลายกราฟฟิค เคสมือถือราคาถูกขายปลีก (ไม่รวมสายห้อย) thumbnail 24เคส Samsung Galaxy A5 2016 เคสซิลิโคน TPU ด้านในนิ่ม ด้านนอกเงาๆ หุ้มขอบอีกชั้น แนวๆ ลายการ์ตูนน่ารักๆ ลายกราฟฟิค เคสมือถือราคาถูกขายปลีก (ไม่รวมสายห้อย) thumbnail 25
รหัสสินค้า Pre-No45-002
หมวดหมู่ Case A5 (2016)
ราคา 239.00 บาท
สถานะสินค้า Pre-Order
แก้ไขล่าสุด 14 ม.ค. 2561
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
กรุณาเลือกชนิดสินค้าด้านล่างค่ะ
Share
Scan this!
เคส Samsung Galaxy A5 2016 เคสซิลิโคน TPU ด้านในนิ่ม ด้านนอกเงาๆ หุ้มขอบอีกชั้น แนวๆ แบบที่ 19
เคส Samsung Galaxy A5 2016 เคสซิลิโคน TPU ด้านในนิ่ม ด้านนอกเงาๆ หุ้มขอบอีกชั้น แนวๆ แบบที่ 19
รหัสสินค้า Pre-No45-002-19
ราคา 239.00 บาท
สถานะสินค้า Pre-Order
สภาพ สินค้าใหม่
ขออภัย สินค้าหมดค่ะ
เคส Samsung Galaxy A5 2016 เคสซิลิโคน TPU ด้านในนิ่ม ด้านนอกเงาๆ หุ้มขอบอีกชั้น แนวๆ แบบที่ 18
เคส Samsung Galaxy A5 2016 เคสซิลิโคน TPU ด้านในนิ่ม ด้านนอกเงาๆ หุ้มขอบอีกชั้น แนวๆ แบบที่ 18
รหัสสินค้า Pre-No45-002-18
ราคา 239.00 บาท
สถานะสินค้า Pre-Order
สภาพ สินค้าใหม่
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
เคส Samsung Galaxy A5 2016 เคสซิลิโคน TPU ด้านในนิ่ม ด้านนอกเงาๆ หุ้มขอบอีกชั้น แนวๆ แบบที่ 17
เคส Samsung Galaxy A5 2016 เคสซิลิโคน TPU ด้านในนิ่ม ด้านนอกเงาๆ หุ้มขอบอีกชั้น แนวๆ แบบที่ 17
รหัสสินค้า Pre-No45-002-17
ราคา 239.00 บาท
สถานะสินค้า Pre-Order
สภาพ สินค้าใหม่
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
เคส Samsung Galaxy A5 2016 เคสซิลิโคน TPU ด้านในนิ่ม ด้านนอกเงาๆ หุ้มขอบอีกชั้น แนวๆ แบบที่ 16
เคส Samsung Galaxy A5 2016 เคสซิลิโคน TPU ด้านในนิ่ม ด้านนอกเงาๆ หุ้มขอบอีกชั้น แนวๆ แบบที่ 16
รหัสสินค้า Pre-No45-002-16
ราคา 239.00 บาท
สถานะสินค้า Pre-Order
สภาพ สินค้าใหม่
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
เคส Samsung Galaxy A5 2016 เคสซิลิโคน TPU ด้านในนิ่ม ด้านนอกเงาๆ หุ้มขอบอีกชั้น แนวๆ แบบที่ 15
เคส Samsung Galaxy A5 2016 เคสซิลิโคน TPU ด้านในนิ่ม ด้านนอกเงาๆ หุ้มขอบอีกชั้น แนวๆ แบบที่ 15
รหัสสินค้า Pre-No45-002-15
ราคา 239.00 บาท
สถานะสินค้า Pre-Order
สภาพ สินค้าใหม่
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
เคส Samsung Galaxy A5 2016 เคสซิลิโคน TPU ด้านในนิ่ม ด้านนอกเงาๆ หุ้มขอบอีกชั้น แนวๆ แบบที่ 14
เคส Samsung Galaxy A5 2016 เคสซิลิโคน TPU ด้านในนิ่ม ด้านนอกเงาๆ หุ้มขอบอีกชั้น แนวๆ แบบที่ 14
รหัสสินค้า Pre-No45-002-14
ราคา 239.00 บาท
สถานะสินค้า Pre-Order
สภาพ สินค้าใหม่
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
เคส Samsung Galaxy A5 2016 เคสซิลิโคน TPU ด้านในนิ่ม ด้านนอกเงาๆ หุ้มขอบอีกชั้น แนวๆ แบบที่ 13
เคส Samsung Galaxy A5 2016 เคสซิลิโคน TPU ด้านในนิ่ม ด้านนอกเงาๆ หุ้มขอบอีกชั้น แนวๆ แบบที่ 13
รหัสสินค้า Pre-No45-002-13
ราคา 239.00 บาท
สถานะสินค้า Pre-Order
สภาพ สินค้าใหม่
ขออภัย สินค้าหมดค่ะ
เคส Samsung Galaxy A5 2016 เคสซิลิโคน TPU ด้านในนิ่ม ด้านนอกเงาๆ หุ้มขอบอีกชั้น แนวๆ แบบที่ 12
เคส Samsung Galaxy A5 2016 เคสซิลิโคน TPU ด้านในนิ่ม ด้านนอกเงาๆ หุ้มขอบอีกชั้น แนวๆ แบบที่ 12
รหัสสินค้า Pre-No45-002-12
ราคา 239.00 บาท
สถานะสินค้า Pre-Order
สภาพ สินค้าใหม่
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
เคส Samsung Galaxy A5 2016 เคสซิลิโคน TPU ด้านในนิ่ม ด้านนอกเงาๆ หุ้มขอบอีกชั้น แนวๆ แบบที่ 11
เคส Samsung Galaxy A5 2016 เคสซิลิโคน TPU ด้านในนิ่ม ด้านนอกเงาๆ หุ้มขอบอีกชั้น แนวๆ แบบที่ 11
รหัสสินค้า Pre-No45-002-11
ราคา 239.00 บาท
สถานะสินค้า Pre-Order
สภาพ สินค้าใหม่
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
เคส Samsung Galaxy A5 2016 เคสซิลิโคน TPU ด้านในนิ่ม ด้านนอกเงาๆ หุ้มขอบอีกชั้น แนวๆ แบบที่ 10
เคส Samsung Galaxy A5 2016 เคสซิลิโคน TPU ด้านในนิ่ม ด้านนอกเงาๆ หุ้มขอบอีกชั้น แนวๆ แบบที่ 10
รหัสสินค้า Pre-No45-002-10
ราคา 239.00 บาท
สถานะสินค้า Pre-Order
สภาพ สินค้าใหม่
ขออภัย สินค้าหมดค่ะ
เคส Samsung Galaxy A5 2016 เคสซิลิโคน TPU ด้านในนิ่ม ด้านนอกเงาๆ หุ้มขอบอีกชั้น แนวๆ แบบที่ 9
เคส Samsung Galaxy A5 2016 เคสซิลิโคน TPU ด้านในนิ่ม ด้านนอกเงาๆ หุ้มขอบอีกชั้น แนวๆ แบบที่ 9
รหัสสินค้า Pre-No45-002-9
ราคา 239.00 บาท
สถานะสินค้า Pre-Order
สภาพ สินค้าใหม่
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
เคส Samsung Galaxy A5 2016 เคสซิลิโคน TPU ด้านในนิ่ม ด้านนอกเงาๆ หุ้มขอบอีกชั้น แนวๆ แบบที่ 8
เคส Samsung Galaxy A5 2016 เคสซิลิโคน TPU ด้านในนิ่ม ด้านนอกเงาๆ หุ้มขอบอีกชั้น แนวๆ แบบที่ 8
รหัสสินค้า Pre-No45-002-8
ราคา 239.00 บาท
สถานะสินค้า Pre-Order
สภาพ สินค้าใหม่
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
เคส Samsung Galaxy A5 2016 เคสซิลิโคน TPU ด้านในนิ่ม ด้านนอกเงาๆ หุ้มขอบอีกชั้น แนวๆ แบบที่ 7
เคส Samsung Galaxy A5 2016 เคสซิลิโคน TPU ด้านในนิ่ม ด้านนอกเงาๆ หุ้มขอบอีกชั้น แนวๆ แบบที่ 7
รหัสสินค้า Pre-No45-002-7
ราคา 239.00 บาท
สถานะสินค้า Pre-Order
สภาพ สินค้าใหม่
ขออภัย สินค้าหมดค่ะ
เคส Samsung Galaxy A5 2016 เคสซิลิโคน TPU ด้านในนิ่ม ด้านนอกเงาๆ หุ้มขอบอีกชั้น แนวๆ แบบที่ 6
เคส Samsung Galaxy A5 2016 เคสซิลิโคน TPU ด้านในนิ่ม ด้านนอกเงาๆ หุ้มขอบอีกชั้น แนวๆ แบบที่ 6
รหัสสินค้า Pre-No45-002-6
ราคา 239.00 บาท
สถานะสินค้า Pre-Order
สภาพ สินค้าใหม่
ขออภัย สินค้าหมดค่ะ
เคส Samsung Galaxy A5 2016 เคสซิลิโคน TPU ด้านในนิ่ม ด้านนอกเงาๆ หุ้มขอบอีกชั้น แนวๆ แบบที่ 5
เคส Samsung Galaxy A5 2016 เคสซิลิโคน TPU ด้านในนิ่ม ด้านนอกเงาๆ หุ้มขอบอีกชั้น แนวๆ แบบที่ 5
รหัสสินค้า Pre-No45-002-5
ราคา 239.00 บาท
สถานะสินค้า Pre-Order
สภาพ สินค้าใหม่
ขออภัย สินค้าหมดค่ะ
เคส Samsung Galaxy A5 2016 เคสซิลิโคน TPU ด้านในนิ่ม ด้านนอกเงาๆ หุ้มขอบอีกชั้น แนวๆ แบบที่ 4
เคส Samsung Galaxy A5 2016 เคสซิลิโคน TPU ด้านในนิ่ม ด้านนอกเงาๆ หุ้มขอบอีกชั้น แนวๆ แบบที่ 4
รหัสสินค้า Pre-No45-002-4
ราคา 239.00 บาท
สถานะสินค้า Pre-Order
สภาพ สินค้าใหม่
ขออภัย สินค้าหมดค่ะ
เคส Samsung Galaxy A5 2016 เคสซิลิโคน TPU ด้านในนิ่ม ด้านนอกเงาๆ หุ้มขอบอีกชั้น แนวๆ แบบที่ 3
เคส Samsung Galaxy A5 2016 เคสซิลิโคน TPU ด้านในนิ่ม ด้านนอกเงาๆ หุ้มขอบอีกชั้น แนวๆ แบบที่ 3
รหัสสินค้า Pre-No45-002-3
ราคา 239.00 บาท
สถานะสินค้า Pre-Order
สภาพ สินค้าใหม่
ขออภัย สินค้าหมดค่ะ
เคส Samsung Galaxy A5 2016 เคสซิลิโคน TPU ด้านในนิ่ม ด้านนอกเงาๆ หุ้มขอบอีกชั้น แนวๆ แบบที่ 2
เคส Samsung Galaxy A5 2016 เคสซิลิโคน TPU ด้านในนิ่ม ด้านนอกเงาๆ หุ้มขอบอีกชั้น แนวๆ แบบที่ 2
รหัสสินค้า Pre-No45-002-2
ราคา 239.00 บาท
สถานะสินค้า Pre-Order
สภาพ สินค้าใหม่
ขออภัย สินค้าหมดค่ะ
เคส Samsung Galaxy A5 2016 เคสซิลิโคน TPU ด้านในนิ่ม ด้านนอกเงาๆ หุ้มขอบอีกชั้น แนวๆ แบบที่ 1
เคส Samsung Galaxy A5 2016 เคสซิลิโคน TPU ด้านในนิ่ม ด้านนอกเงาๆ หุ้มขอบอีกชั้น แนวๆ แบบที่ 1
รหัสสินค้า Pre-No45-002-1
ราคา 239.00 บาท
สถานะสินค้า Pre-Order
สภาพ สินค้าใหม่
ขออภัย สินค้าหมดค่ะ
1
แสดงชิ้นที่ 1-19 จากทั้งหมด 19 ชิ้น

เคส Samsung Galaxy A5 2016 เคสซิลิโคน TPU ด้านในนิ่ม ด้านนอกเงาๆ หุ้มขอบอีกชั้น แนวๆ ลายการ์ตูนน่ารักๆ ลายกราฟฟิค เคสมือถือราคาถูกขายปลีก (ไม่รวมสายห้อย)

 

 

สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
 • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม

เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน และมิตรภาพที่ดีต่อกัน รบกวนอ่านทั้งหมด ก่อนโอนเงินนะครับ 

CASEMASS.COM แจ้งยืนยันรายละเอียดการสั่งซื้อสินค้าของท่าน 

รายละเอียดรอบพรีออเดอร์ 

 • สินค้าเป็นแบบพรีออเดอร์จากประเทศจีน ไม่ใช่สินค้าพร้อมส่ง 
 • รอบนี้เป็น พรีออเดอร์รอบ ก.ค.61/สาม เปิดรับสั่งซื้อวันที่ 19 ก.ค. 61 - 25 ก.ค. 61
 • ปิดรับแจ้งโอนเงินวันที่ 25 ก.ค. 61 (ตัดเวลา 23:59 น.)
 • พรีออเดอร์รอบ ก.ค.61/สาม  กำหนดจัดส่งสินค้าคือวันที่ 14 ส.ค. 61
 • หลังจากปิดรอบแล้ว จะลงชื่อลูกค้าที่แจ้งโอนเงินเรียบร้อยแล้วไว้ที่ลิ้งค์นี้ 
  https://www.casemass.com/article/9/trackcode เลือกรอบ ก.ค.61/สาม 
  *จะขึ้นรายชื่อ ภายใน 3 วัน หลังจากปิดรอบ และเมื่อถึงกำหนดจัดส่งแล้ว ในช่วงค่ำจะประกาศเลขพัสดุ / สถานะสินค้า ให้ลูกค้าเช็คได้ด้วยตนเองที่หน้าดังกล่าวครับ

 

สถานะสินค้า
รายการสินค้าที่ลูกค้าสั่ง สต๊อกสินค้าที่จีน มีสถานะคงเหลือ สามารถสั่งซื้อได้ครับ
(ร้านเราได้อัพเดทสถานะสินค้าคงเหลือกับร้านค้าจีนเป็นประจำทุกรอบพรีออเดอร์ สินค้ารายการใดที่หมด เราได้ย้ายไปอยู่หมวดหมู่สินค้าหมดแล้วครับ)

 

ยอดโอนชำระค่าสินค้า
หากสั่งสินค้า 1 - 6 ชิ้น โอนชำระตามยอดที่ระบบแจ้งในอีเมลตอบกลับอัตโนมัติได้เลยครับ (จะไม่มีอีเมลแจ้งยอดโอนเพิ่มเติมแล้ว)
หากสั่งสินค้าตั้งแต่ 7 ชิ้นเป็นต้นไป ทางร้านจะแจ้งยอดให้ทราบทางอีเมลภายใน 24 ชม. แต่หากใกล้ปิดรอบพรีออเดอร์แล้วหรือลูกค้าคำนวณยอดได้และมั่นใจ สามารถคำนวณเองและโอนได้เลยครับ

 

กำหนดการโอนเงิน
พรีออเดอร์รอบ รอบ 
ก.ค.61/สาม สามารถโอนชำระค่าสินค้าได้ตั้งแต่ตอนนี้และ ปิดรับแจ้งโอนเงินวันที่ 25 ก.ค. 61 ตัดเวลา 23:59 น. 

***ถ้าลูกค้าสะดวกสามารถโอนชำระค่าสินค้าได้เลย หากโอนหลังวัน-เวลาที่กำหนด จะตัดไปเป็นของพรีออเดอร์รอบถัดไปครับ

 

บัญชีธนาคาร

1. ธนาคารกรุงไทย KTB เลขที่บัญชี 768-0-15622-0 ชื่อบัญชี หรรษมน สุปาลรักษ์

2. ธนาคารกสิกรไทย KBANK เลขที่บัญชี 012-3-91243-8 ชื่อบัญชี หรรษมน สุปาลรักษ์

3. ธนาคารไทยพาณิชย์ SCB เลขที่บัญชี 165-2-50498-5 ชื่อบัญชี หรรษมน สุปาลรักษ์

 

วิธีการแจ้งโอนเงิน
หลังจากโอนเงินแล้ว ให้แจ้งการชำระเงินที่ลิงค์ด้านล่างนี้ครับ 
สำคัญอย่าลืมแจ้งนะครับ
https://www.casemass.com/informpayment

 • ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อ ตอนแจ้งชำระเงินด้วยนะครับ เราจะได้ทราบว่าเป็นยอดเงินของออเดอร์ใด
 • เลขที่ใบสั่งซื้อ [Order ID] อยู่ด้านบนเมลนี้ ใส่เฉพาะตัวเลข
 • เนื่องจากมีการสั่งซื้อเข้ามาเยอะ ให้แจ้งโอนที่ลิ้งค์นี้เท่านั้น ทางร้านจะตรวจเช็คและตอบกลับภายใน 24 ชม. ครับ 

 

การเปลี่ยนแปลงรายการสั่งซื้อ

 • หากต้องการเปลี่ยนแปลงรายการสินค้าเพิ่มสินค้าเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่ง หากยังไม่ได้ชำระเงิน รบกวนกดสั่งซื้อใหม่ทั้งหมดอีกออเดอร์ได้เลย ไม่ต้องแจ้งทางร้าน
 • หากโอนเงินแล้วแต่ต้องการเพิ่มสินค้าอีก ให้กดสั่งซื้อสินค้าที่ต้องการเพิ่มอีกออเดอร์และหมายเหตุว่า สั่งเพิ่มเติมรวมกับออเดอร์ที่ xxx ทางร้านจะคำนวณราคาที่ต้องโอนเพิ่มให้ครับ
 • หากปิดรอบพรีออเดอร์แล้ว ไม่สามารถแก้ไขรายการสินค้าได้แล้วนะครับ แต่สามารถแก้ไขชื่อผู้รับหรือที่อยู่จัดส่งได้ (หากต้องการเปลี่ยนชื่อผู้รับ,ที่อยู่จัดส่ง ต้องแจ้งก่อนกำหนดจัดส่งอย่างน้อย 3 วัน)

 

กติกาการพรีออเดอร์

หากไม่อ่านกติกาทางร้านไม่รับคำโวยวายภายหลังนะครับ ลูกค้าต้องทราบกติกาก่อนทำการสั่งซื้อ เมื่อลูกค้าทำการสั่งซื้อเข้ามา แปลว่าลูกค้ายอมรับกติกาของทางร้านแล้ว รบกวนอ่านกติกาอีกครั้งก่อนทำการโอนเงินนะครับ


*** รบกวนอย่าเพิ่งลบอีเมลฉบับนี้ เพราะต้องใช้เลขออเดอร์ในการแจ้งโอนเงินไว้อ่านกติกาและดูวันที่จัดส่งสินค้าครับ

ขอขอบคุณลูกค้าที่อุดหนุนและไว้วางใจสั่งสินค้ากับเราครับ
กด like เพื่อติดตามข่าวสารได้นะครับ https://www.facebook.com/fanpagecasemass

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

ชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารด้านล่าง โอนได้ 3 ช่องทางนะครับ

1. โอนผ่านตู้ ATM 

2. โอนออนไลน์ผ่าน internet

3. โอนที่เคาท์เตอร์ธนาคาร

เมื่อทำการโอนเงินแล้ว ทำการแจ้งชำระเงินได้โดยการแจ้งผ่านระบบ คลิ๊กที่นี่

ธ.กรุงไทย สาขาเซ็นทรัล พระราม3 ออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาเซ็นทรัล พระรามที่ 3 ออมทรัพย์
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรัล พระราม3 ออมทรัพย์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข

สินค้าแนะนำ เคสกันกระแทก สวยๆ

กดจอยเพื่อรับข่าวสารและโปรโมชั่น***

ร้านcasemass
ร้านcasemass
/www.casemass.com/
สมัครสมาชิกร้านนี้ เพื่อรับสิทธิพิเศษ

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)


อ๊าว..เร่เข้ามาจ้า ของดีราคาถูก

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม22,238,090 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด6,111,227 ครั้ง
ร้านค้าอัพเดท19 ก.ค. 2561
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก